გადაცემათა პროგრამა: 03-09.05.2021

ორშაბათი: 03.05.2021 – 00:10.პატრიარქის ქადაგება 00:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 01:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 06:00.შვიდგზის ლოცვა 06:30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07:30.დილის ლოცვა 07:50.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 09:00.შვიდგზის ლოცვა 09:20.პატრიარქის ქადაგება 10:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 11:00.ქართული სოფელი-მევენახეობა 12:00.შვიდგზის ლოცვა 12:10.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 13:30.ლიტერატურული შედევრები 14:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15:00.შვიდგზის ლოცვა 15:10.პატრიარქის ქადაგება 15:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 15:30.შეხვედრა მხატვართან 16:30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17:00.საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 18:00.შვიდგზის ლოცვა 18:10.პატრიარქის ქადაგება 18:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 19:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 20:00.ლიტერატურული შედევრები 21:00.შვიდგზის ლოცვა 21:10.პატრიარქის ქადაგება 21:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 22:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23:00.ძილად მისვლის ლოცვა 23:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 23:59.შვიდგზის ლოცვა

სამშაბთი: 04.05.2021 – 00:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 00:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 01:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 06:00.შვიდგზის ლოცვა 06:30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07:30.დილის ლოცვა 07:50.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 08:00.საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 09:00.შვიდგზის ლოცვა 09:20.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 10:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 11:00.შეხვედრა მხატვართან 12:00.შვიდგზის ლოცვა 12:30.საუბარი სტუდიაში 13:30.ლიტერატურული შედევრები 14:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15:00.შვიდგზის ლოცვა 15:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 15.:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 15:30. ქართული სოფელი-მევენახეობა 16:30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 18:00.შვიდგზის ლოცვა 18:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 18:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 19:00. საღვთისმეტყველო საუბრები 20:00.ლიტერატურული შედევრები 21:00.შვიდგზის ლოცვა 21:10.პატრიარქის ქადაგება 21:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 22:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23:00.ძილად მისვლის ლოცვა 23:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 23:59.შვიდგზის ლოცვა

ოთხშაბათი: 05.05.2021 – 00:10.პატრიარქის ქადაგება 00:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 01:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 06:00.შვიდგზის ლოცვა 06:30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07:30.დილის ლოცვა 08:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 09:00.შვიდგზის ლოცვა 09:20.პატრიარქის ქადაგება 10:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 11:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12:30.მუსიკალური გადაემა 13:30.ლიტერატურული შედევრები 14:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15:00.შვიდგზის ლოცვა 15:10პატრიარქის ქადაგება 15.:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 15:30.შეხვედრის ადგილი 16:30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 18:00.შვიდგზის ლოცვა 18:10.პატრიარქის ქადაგება 18:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 19:00. საღვთისმეტყველო საუბრები 20:00.ლიტერატურული შედევრები 21:00.შვიდგზის ლოცვა 21:10.პატრიარქის ქადაგება 21:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 22:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23:00.ძილად მისვლის ლოცვა 23:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 23:59.შვიდგზის ლოცვა

ხუთშაბათი: 06.05.2021 – 00:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 00:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 01:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 06:00.შვიდგზის ლოცვა 06:30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07:30.დილის ლოცვა 07:50.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 09:00.შვიდგზის ლოცვა 09:20.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 10:00. საღვთისმეტყველო საუბრები 11:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 12:00.შვიდგზის ლოცვა 12:30. საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 13:30.ლიტერატურული შედევრები 14:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15:00.შვიდგზის ლოცვა 15:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 15.:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 15:30.საუბარი ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე 16:30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 18:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკე 19:00. მუსიკალური გადაემა 20:00.ლიტერატურული შედევრები 19:00. საღვთისმეტყველო საუბრები 21:00.შვიდგზის ლოცვა 21:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 21:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 22:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23:00.ძილად მისვლის ლოცვა 23:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 23:59.შვიდგზის ლოცვა

პარასკევი: 07.05.2021 – 00:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 00:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 01:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 06:00.შვიდგზის ლოცვა 06:30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07:30.დილის ლოცვა 07:50.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 09:00.შვიდგზის ლოცვა 09:20.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 10:00.შეხვედრის ადგილი 11:00.საუბარი ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე 12:00.შვიდგზის ლოცვა 13:30.ლიტერატურული შედევრები 14:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15:00.შვიდგზის ლოცვა 15:10პატრიარქის ქადაგება 15.:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 15:30. მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 16:30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 18:00.შვიდგზის ლოცვა 18:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 18:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 20:00.ლიტერატურული შედევრები 21:00.შვიდგზის ლოცვა 21:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 21:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 22:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23:00.ძილად მისვლის ლოცვა 23:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 23:59.შვიდგზის ლოცვა

შაბათი: 08.05.2021 – 00:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 00:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 01:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 06:00.შვიდგზის ლოცვა 06.:30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07:30.დილის ლოცვა 07:50.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 09:00.შვიდგზის ლოცვა 09:20.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 10:00.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 11:00.საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 12:00.შვიდგზის ლოცვა 12:30. საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 13.:30.ლიტერატურული შედევრები 14:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15:00.შვიდგზის ლოცვა 15:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 15:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 15:30. მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 16:30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17:00. 17:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 18:00.შვიდგზის ლოცვა 18:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 18:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 19:00. მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 20:00.ლიტერატურული შედევრები 21:00.შვიდგზის ლოცვა 21:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 21:20.საკვირაო სახარების განმარტება 22:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23:00.ძილად მისვლის ლოცვა 23:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 23:59.შვიდგზის ლოცვა

კვირა: 09.05.2021 – 00:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 00:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 01:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 06:00.შვიდგზის ლოცვა 06.:30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07:30.დილის ლოცვა 07:50.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 09:00.შვიდგზის ლოცვა 09:20.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 10:00.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 11:00.საკვირაო სახარების განმარტება 12:00.შვიდგზის ლოცვა 12:30.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 13.:30.ლიტერატურული შედევრები 14:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15:00.შვიდგზის ლოცვა 15:10.პატრიარქის ქადაგება-ფრაგმენტი 15.:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 15:30.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 16:30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 18:00.შვიდგზის ლოცვა 18:10.პატრიარქის ქადაგება 18:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 19:00.მუსიკა-შეგონებანი-მუსიკა 20:00.ლიტერატურული შედევრები 21:00.შვიდგზის ლოცვა 21:10.პატრიარქის ქადაგება 21:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 22:00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23:00.ძილად მისვლის ლოცვა 23:20.საღვთისმეტყველო საკითხავთა ბლოკი 23:59.შვიდგზის ლოცვა

რადიო „ივერია“