გადაცემათა პროგრამა 19-25 მარტი, 2018 წელი

ორშაბათი: 19.03.18 – 00.10.დღის წმინდანი 00.30.პატრიარქის ქადაგება 00.40.მუსიკა 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.40.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ქადაგება 10.00.სახარების განმარტება 11.00.ქართული სოფელი-მეღვინეობა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.10.შერიგება 13.00.შეგონებანი 13.30.ლიტერატურული შედევრები 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.15.ძველი აღთქმის წიგნები 15.20.პატრიარქის ქადაგება 15.30.შეხვედრა მხატვართან 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17.00.საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 17.40.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.30.შეგონებანი 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.30.შეგონებანი 21.00.შვიდგზის ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.10.სახარება 21.15.პატრიარქის ქადაგება 21.30.სახარების განმარტება 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.59.შვიდგზის ლოცვა
სამშაბათი: 20.03.18 – 00.10.დღის წმინდანი 00.30.პატრიარქის ქადაგება 00.40.მუსიკა 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00. საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 08.40.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ქადაგება 10.00.ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორია 11.00.შეხვედრა მხატვართან 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.10.საუბარი სტუდიაში 13.00.შეგონებანი 13.30.ლიტერატურული შედევრები 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.15.ძველი აღთქმის წიგნები 15.30.ქართული სოფელი-მეღვინეობა 16.30. ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17.00.ფსიქოლოგია ყველასათვის 17.40.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.30.შეგონებანი 19.00.ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორია 19.30.შეგონებანი 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.30.შეგონებანი 21.00.შვიდგზის ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.10.სახარება 21.20.შერიგება 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.59.შვიდგზის ლოცვა
ოთხშაბათი: 21.03.18 – 00.10.დღის წმინდანი 00.30.პატრიარქის ქადაგება 00.40.მუსიკა 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.მუსიკალური გადაცემა 08.40.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ქადაგება 10.00.მოციქულთა საქმე-განმარტება 11.00.შეგონებანი 11.40.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.10.ფსიქოლოგია ყველასათვის 13.00.შეგონებანი 13.30.ლიტერატურული შედევრები 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.15.ძველი აღთქმის წიგნები 15.30.შეხვედრის ადგილი 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17.00.შეგონებანი 17.40.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.30.შეგონებანი 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.30.შეგონებანი 21.00.შვიდგზის ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.10.სახარება 21.30.მოციქულთა საქმე-განმარტება 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.59.შვიდგზის ლოცვა
ხუთშაბათი: 22.03.18 – 00.10.დღის წმინდანი 00.30.პატრიარქის ქადაგება 00.40.მუსიკა 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.40.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ქადაგება 10.00.ფსალმუნების განმარტება 11.00.შეგონებანი 11.40.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.შეგონებანი 12.30.მუსიკა 13.00.შეგონებანი 13.30.ლიტერატურული შედევრები 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.15.ძველი აღთქმის წიგნები 15.30.საუბარი ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17.00.შეგონებანი 17.40.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.30.შეგონებანი 20.00. ლიტერატურული შედევრები 20.30.შეგონებანი 21.00.შვიდგზის ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.10.სახარება 21.30.ფსალმუნების განმარტება 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.59.შვიდგზის ლოცვა
პარასკევი: 23.03.18 – 00.10.დღის წმინდანი 00.30.პატრიარქის ქადაგება 00.40.მუსიკა 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.40.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ქადაგება 10.00.შეხვედრის ადგილი 11.00.საუბარი ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე 11.40.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.30.შეგონებანი 13.30.ლიტერატურული შედევრები 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.15.ძველი აღთქმის წიგნები 15.30.შეგონებანი 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17.00.შეგონებანი 17.40.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.30.შეგონებანი 20.00.ლიტერატურული შედევრები 220.30.შეგონებანი 21.00.შვიდგზის ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.20.პატრიარქის ქადაგება 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.59.შვიდგზის ლოცვა
შაბათი: 24.03.18 – 00.10.დღის წმინდანი 00.30.პატრიარქის ქადაგება 00.40.მუსიკა 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.40.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ქადაგება 10.00.სახარების განმარტება 11.00.საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 11.40.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.მოციქულთა საქმე-განმარტებანი 12.10.მუსიკა 12.50.შეგონებანი 13.10.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.15.ძველი აღთქმის წიგნები 15.30.ფსალმუნების განმარტება 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17.00.შეგონებანი 17.40.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.30.შეგონებანი 19.00.ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორია 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.30.შეგონებანი 21.00.შვიდგზისლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.30.საკვირაო სახარების განმარტება 22.00.საღვთისმეტყველო საბრები 23.00. ძილად მისვლის ლოცვა 23.59.შვიდგზის ლოცვა
კვირა: 25.03.18 – 00.10.დღის წმინდანი 00.30.პატრიარქის ქადაგება 00.40.მუსიკა 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.40.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ქადაგება 10.00.შეგონებანი 11.00.საკვირაო სახარების განმარტება 11.40.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.შეგონებანი 13.30.ლიტერატურული შედევრები 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.15.ძველი აღთქმის წიგნები 15.30.შეგონებანი 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 17.00.შეგონებანი 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.პატრიარქის ქადაგება 19.00.შეგონებანი 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.30.შეგონებანი 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.პატრიარქის ქადაგება 21.20.შეგონებანი 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.59.შვიდგზის ლოცვა

You may also like...

რადიო „ივერია“