18.12.2017-24.12.2017

ორშაბათი: 18.12.17 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.40.მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ქადაგება 09.40.მუსიკა 10.00.შეგონებანი 10.20.მუსიკა 11.00.ქართული სოფელი-მეღვინეობა 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.10.შერიგება 12.50.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები 15.10.პატრიარქის ქადაგება 15.20.მუსიკა 15.30.შეხვედრა მხატვართან 16.10.მუსიკა 16.30. ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 17.40.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.მუსიკა 18.40.შეგონებანი 19.00.მუსიკა 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.შეგონებანი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.10.სახარება 21.15.პატრიარქის ქადაგება 21.50.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.30.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.პატრიარქის ქადაგება 00.30.მუსიკა
სამშაბათი: 19.12.17 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 08.40 მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30. შეგონებანი 09.40.მუსიკა 10.00.შეგონებანი 10.20.მუსიკა 11.00.შეხვედრა მხატვართან 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.10.საუბარი სტუდიაში 12.50.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები 15.10.მუსიკა 15.30.ქართული სოფელი-მეღვინეობა 16.10.მუსიკა 16.30. ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 17.20.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.მუსიკა 18.40.შეგონებანი 19.00.მუსიკა 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.შეგონებანი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.მუსიკა 21.20.შერიგება 21.50.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.30.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი. 00.20.მუსიკა
ოთხშაბათი: 20.12.17 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00. სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 08.40.მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.შეგონებანი 09.40.მუსიკა 10.00.შეგონებანი 10.20.მუსიკა 11.00.შეგონებანი 11.20.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.10.მუსიკა 12.30.შეგონებანი 12.50.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50. მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები 15.10.მუსიკა 15.30.არტ-გალერეა 16.10.მუსიკა 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 17.20.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.მუსიკა 18.30.შეგონებანი 18.50.მუსიკა 19.00.საუბარი სტუდიაში 19.40.მუსიკა 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.შეგონებანი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.შეგონებანი 21.20.მუსიკა 21.30.შეგონებანი 21.50.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00. ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.40.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.მუსიკა
ხუთშაბათი: 21.12.17 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 08.20 მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.შეგონებანი 09.40.მუსიკა 10.00.ცოდნის გემო 10.40.მუსიკა 11.00.შეგონებანი 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.30.მუსიკა 13.00.შეგონებანი 13.20.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები 15.10.მუსიკა 15.30.საუბარი ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე 16.10. მუსიკა 16.30. ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 17.40.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.შეგონებანი 18.40.მუსიკა 19.00.შედევრები 19.40.მუსიკა 20.00. ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.შედევრები 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.მუსიკა 21.20.შეგონებანი 21.50.მუსიკა 22.00. საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.40.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.მუსიკა
პარასკევი: 22.12.17 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 08.40.მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.შეგონებანი 09.40.მუსიკა 10.00.არტ-გალერეა 10.40.მუსიკა 11.00.საუბარი ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.30.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები 15.10.მუსიკა 15.30.შეგონებანი 16.10.მუსიკა 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 17.40.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.შეგონებანი 18.40.მუსიკა 19.00.ცოდნის გემო 19.40.მუსიკა 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 220.40.შეგონებანი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.მუსიკა 21.20.შედევრები 21.50.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.40.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.მუსიკა
შაბათი: 23.12.17 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 08.20 მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.მუსიკა 10.00.შეგონებანი 10.40.მუსიკა 11.00.საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.10.მუსიკა 12.50.შეგონებანი 13.10.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები 15.10.მუსიკა 15.30.შეგონებანი 15.50.მუსიკა 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 17.20.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.ფსალმუნი 18.50.მუსიკა 19.00.შეგონებანი 19.40. მუსიკა 20.00. ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.შეგონებანი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.მუსიკა 21.20.სახარების განმარტება 21.50.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საბრები 22.40.მუსიკა 23.00. ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.40.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20..მუსიკა
კვირა: 24.12.17 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 08.20 მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.შეგონებანი 09.40.მუსიკა 10.00.შეგონებანი 10.40.მუსიკა 11.00.სახარების განმარტება 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.20.მუსიკა 12.30.შეგონებანი 12.40.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები 15.10.მუსიკა 15.30.შეგონებანი 15.50. მუსიკა 16.30. ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.სამეცნიერო კონფერენცია-ავტოკეფალია-100, ილია II-40 17.40.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.პატრიარქის ქადაგება 18.40.მუსიკა 19.00.შეგონებანი 19.40.მუსიკა 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.შეგონებანი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.პატრიარქის ქადაგება 21.20.შეგონებანი 21.40.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.40.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.მუსიკა

You may also like...

რადიო „ივერია“