06.02.2017-12.02.2017

 

ორშაბათი: 06.02.2017 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.40 მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა  09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ქადაგება 09.40.მუსიკა 10.00.შეგონებანი 10.20.მუსიკა 11.00.ქართული სოფელი 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.10.შერიგება 12.50.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50. მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები-დაბადება 15.10.პატრიარქის ქადაგება 15.20.მუსიკა 15.30.შეხვედრა მხატვართან 16.10. მუსიკა 16.30. ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 17.40.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.30.მუსიკა 18.40.შეგონებანი 19.00.მუსიკა 20.00. ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.ყმაწვილთათვის: ღმერთი ჩვენი მწყალობელი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.10.სახარება 21.15. პატრიარქის ქადაგება 21.50. მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.30.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.პატრიარქის ქადაგება 00.30.მუსიკა 01.00. ქართული სოფელი 01.40.მუსიკა 02.00. შერიგება 02.40.მუსიკა

სამშაბათი: 07.02.2017 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00. საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 08.40 მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა  09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 09.40.მუსიკა 10.00.ორატორული ხელოვნება 10.30.მუსიკა 11.00.შეხვედრა მხატვართან 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.10.საუბარი სტუდიაში 12.50.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები-დაბადება 15.10.მუსიკა 15.30.ქართული სოფელი 16.10. მუსიკა 16.30. ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00. შეგონებანი 17.20.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.მუსიკალური გადაცემა 18.40.მუსიკა 19.00.შეგონებანი 19.20. მუსიკა 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.ყმაწვილთათვის: ღმერთი ჩვენი მწყალობელი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 21.20.შერიგება 21.50.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.30.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი. 00.20. პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი.30.მუსიკა 01.00. საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 01.40.მუსიკა 02.00. შეხვედრა მხატვართან 02.40.მუსიკა

ოთხშაბათი: 08.02..2017 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.მუსიკალური გადაცემა 08.40.მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა  09.15.ფსალმუნი 09.30. პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 09.40.მუსიკა 10.00. შეგონებანი 10.30.მუსიკა 11.00. შეგონებანი 11.20.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.10.შეგონებანი 12.30.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50. მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები-დაბადება 15.10.მუსიკა 15.30.არტ-გალერეა 16.10. მუსიკა 16.30. ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00. ორატორული ხელოვნება 17.30.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.მუსიკა 18.30.შეგონებანი 18.50.მუსიკა 19.00.საუბარი სტუდიაში  19.40.მუსიკა 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.ყმაწვილთათვის: ღმერთი ჩვენი მწყალობელი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15. პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 21.20.მუსიკა 21.30.შეგონებანი 21.50.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.40.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 00.30.მუსიკა 01.00.საუბარი სტუდიაში 01.40.მუსიკა 02.00.ჩვენი ცხინვალი 02.40.მუსიკა

ხუთშაბათი: 09.02..2017 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.20 მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა  09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 09.40.მუსიკა 10.00.შეგონებანი 10.20.მუსიკა 11.00. მსოფლიო ცივილიზაციები  11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.30.მუსიკა 13.00.შეგონებანი 13.20.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები-დაბადება 15.10.მუსიკა 15.30.საუბარი ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე 16.10.მუსიკა 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.შეგონებანი 17.30.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.მუსიკა  19.00.შეგონებანი 19.20. მუსიკა 20.00. ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.ყმაწვილთათვის: ღმერთი ჩვენი მწყალობელი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 21.20. მრავალფეროვანი საქართველო 21.50.მუსიკა 22.00. საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00. ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.40.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 00.30.მუსიკა 01.00.შეგონებანი 01.20.მუსიკა 02.00. შეგონებანი 02.20.მუსიკა 03.00. მსოფლიო ცივილიზაციები  03.40.მუსიკა

პარასკევი: 10.02..2017 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.20 მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა  09.15.ფსალმუნი 09.30. პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 09.40.მუსიკა 10.00.არტ-გალერეა 10.40.მუსიკა 11.00. საუბარი ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.30.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები-დაბადება 15.10.მუსიკა 15.30. მრავალფეროვანი საქართველო 16.10. მუსიკა 16.30. ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 17.40.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.შეგონებანი 18.40.მუსიკა 19.00.შეგონებანი 19.20.მუსიკა 20.00. ლიტერატურული შედევრები  20.20.მუსიკა 20.30.ყმაწვილთათვის: ღმერთი ჩვენი მწყალობელი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 21.20. მსოფლიო ცივილიზაციები 21.50.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00. ძილად მისვლის ლოცვა 23.20. მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 00.30.მუსიკა 01.00.შეგონებანი 01.20.მუსიკა 02.00. შეგონებანი 02.20.მუსიკა 03.00.არტ-გალერეა 03.40.მუსიკა

შაბათი: 11.02.2017 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.20 მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა 09.15.ფსალმუნი 09.30.პატრიარქის ქადაგება-ამონარიდი 09.40.მუსიკა 10.00.ფსიქოლოგი გვირჩევს  10.40.მუსიკა 11.00. საუბარი ქრისტიანულ ზნეობაზე 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.10.მუსიკა 12.50.შეგონებანი 13.10.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები-დაბადება 15.10.მუსიკა 15.30.შეგონებანი 15.50.მუსიკა 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.შეგონებანი 17.20.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.ფსალმუნი 18.50.მუსიკა 19.00.შეგონებანი 19.20. მუსიკა 20.00.ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.ყმაწვილთათვის: ღმერთი ჩვენი მწყალობელი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15. პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 21.20.სახარების განმარტება 21.50.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.40.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 00.30.მუსიკა 01.00.მრავალფეროვანი საქართველო 01.40.მუსიკა 02.00. სახარების განმარტება 02.40.მუსიკა

კვირა: 12.02.2017 – 06.00.შვიდგზის ლოცვა 06.05.შეგონებანი 06.20.მუსიკა 06.30.საღვთისმეტყველო საუბრები 07.10.მუსიკა 07.30.დილის ლოცვა 07.50.სახარება 08.00.შეგონებანი 08.20 მუსიკა 08.45.დღის წმინდანი 09.00.შვიდგზის ლოცვა  09.15.ფსალმუნი 09.30. პატრიარქის ეპისტოლენი, სიტყვანი, ქადაგებანი-ამონარიდი 09.40.მუსიკა 10.00.შეგონებანი 10.20.მუსიკა 11.00. სახარების განმარტება 11.40.მუსიკა 11.50.პოეზია 12.00.შვიდგზის ლოცვა 12.05.ღვთივმშვენიერი თხრობანი 12.20.მუსიკა 12.30.შეგონებანი 12.40.მუსიკა 13.30.ლიტერატურული შედევრები 13.50.მუსიკა 14.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 14.40.მუსიკა 15.00.შვიდგზის ლოცვა 15.05.ძველი აღთქმის წიგნები-დაბადება 15.10.მუსიკა 15.30.შეგონებანი 15.50. მუსიკა 16.30.ეთნოგრაფიული ჩანახატები 16.50.მუსიკა 17.00.შეხვედრები 17.40.მუსიკა 17.50.პოეზია 18.00.შვიდგზის ლოცვა 18.05.დღის წმინდანი 18.20.პატრიარქის ქადაგება 18.40.მუსიკა 19.00.შეგონებანი 19.40. მუსიკა 20.00. ლიტერატურული შედევრები 20.20.მუსიკა 20.30.ყმაწვილთათვის: ღმერთი ჩვენი მწყალობელი 20.50.მუსიკა 21.00.ლოცვა 21.05.დღის წმინდანი 21.15.პატრიარქის ქადაგება 21.20.ფსიქოლოგი გვირჩევს 21.40.მუსიკა 22.00.საღვთისმეტყველო საუბრები 22.40.მუსიკა 23.00.ძილად მისვლის ლოცვა 23.20.შეგონებანი 23.40.მუსიკა 00.00.შვიდგზის ლოცვა 00.10.დღის წმინდანი 00.20.პატრიარქის ქადაგება 00.30.მუსიკა 01.00.შეხვედრები 01.40.მუსიკა 02.00. შეგონებანი 02.40.მუსიკა

06.02.2017-12.02.2017

ორშაბათი:

გადაცემა:ქართული სოფელი

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო: ორშაბათი:11.00_06.02.2017

გადაცემის წამყვანი: ვახტანგ ქიზიყურაშვილი

გადაცემის სტუმრები: გიორგი გაბრიჭიძე

მეღვინეობა-მევენახეობის ცენტრის ხელმძღვანელს ვახტანგ ქიზიყურაშვილს სტუდიაში მოწვეული ჰყავს ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ვაჟა გოცირიძე, რომელიც საუბრობს ქართველი მეღვინეების, რამიშვილების შესახებ, ხოლო გადაცემის მეორე სტუმარი, ასევე ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი მარიამ ხოსიტაშვილი შეგვახსენებს  ქართული ღვინისა და  ქართული სუფრის უძველეს  ტრადიციებს და მათ უდიდეს მნიშვნელობას.

გადაცემა:შერიგება

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო: ორშაბათი:12.10_06.02.2017

გადაცემის წამყვანი: მღვდელი დავით კონჯარია, მღვდელი გიორგი შენგელაია

გადაცემის სტუმარი: დეკანოზი ზაალ შონია

გადაცემა ,,შერიგების“ წამყვანები მამა დავით კონჯარია და გიორგი შენგელაია წარმოგვიდგენენ კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურს, დეკანოზ ზაალ შონიას, რომელიც სოხუმელია და იხსენებს აფხაზეთში გატარებულ წლებს, თვალს ავლებს თავისი ცხოვრების გზას და მსჯელობს შერიგების გზებსა და საშუალებებზე.

გადაცემა:საღვთისმეტყველო საუბრები

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო:ორშაბათი_14.00_06.02.2017

გადაცემის წამყვანი: გიორგი გელაშვილი

გადაცემის სტუმარი: მღვდელი იაკობ მუჯირი

 გადაცემის თემაა მისიონერობა. გადაცემის სტუმარი,   მღვდელი იაკობ მუჯირი პასუხობს კითხვებს: როგორ უნდა ვიმისიონეროთ თანამედროვე სამყაროში, არის თუ არა ერის ადამიანის საქმიანობა მისიონერობა, როგორია მისიონერობის სწორი ფორმა და როგორია არაჯანსაღი მისიონერობა, მისიონერობის გაუმჯობესებისთვის რა ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება და როგორი იყო მისიონერობა ძველ აღთქმაში.

გადაცემა: შეხვედრა მხატვართან

ეთერში გასვლის დრო:ორშაბათი_15.30_06.02.2017

გადაცემის წამყვანი: დარეჯან ჭილაშვილი

გადაცემისსტუმარი: ირინა საგანელიძე, ეკატერინე გეგუჩაძე

გადაცემის სტუმრები ხელოვნებისა და განათლების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, ხელოვნებათმცოდნე ირინა საგანელიძე და ტექსტილის მხატვარი ეკატერინე გეგუჩაძე საუბრობენ კატალოგებზე_,,სუვენირები საქართველოდან“, ,,თბილისური საჩუქარი“.

გადაცემა:საუბრები ქრისტიანულ ზნეობაზე

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო: ორშაბათი:17.00_30.01.2017

გადაცემის წამყვანი: აკაკი  მინდიაშვილი

რა არის ნათქვამი წმინდა წერილში დილაადრიან ადგომის შესახებ, არის თუ არა ცოდვა გვიანამდე ძილი, რა დაავადებები მოსდევს მას და  აგრეთვე სულიერი ღვაწლის,  თავდადებული, თავგანწირული და მსხვერპლგაღებული შრომის შესახებ, რომელიც წარმოუდგენელია ადრე ადგომის გარეშე, გვესაუბრება აკაკი მინდიაშვილი გადაცემაში ,,საუბრები ქრისტიანულ ზნეობაზე“.

გადაცემა:ყმაწვილთათვის ღმერთი ჩვენი მწყალობელი”

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო: ორშაბათი–კვირა:20.30.

გადაცემაში პატარები გაეცნობიან ყოველდღიურად გამორჩეული წმინდანის ცხოვრებას, საბავშვო ბიბლიას, წმინდანთა სწავლებებს. ეს გადაცემები დაეხმარება ბავშვებს თვალსაწიერის გაფართოებაში.

სამშაბათი

გადაცემა:ორატორული ხელოვნება

ეთერში გასვლის დრო:სამშაბათი_10.00_07.02.2017

გადაცემაში ,,ორატორული ხელოვნება ნებისმიერ პროფესიაში“ გადაცემის წამყვანსა და ავტორს დავით ჩომახაშვილს ესაუბრება   საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე  ზაზა ხატიაშვილი. იგი განიხილავს ორატორული ხელოვნების ერთ-ერთი დარგის- სასამართლო მჭევრმეტყველების როლსა და მიზანს, გვაცნობს მის ისტორიასა და  სპეციფიკას.

 

 გადაცემა:საუბრები სტუდიაში

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო: სამშაბათი_12.10_07.02.2017

გადაცემის წამყვანი: ნინო სადღობელაშვილი

გადაცემის სტუმარი:მიხეილ ღანიშაშვილი

25 იანვარს 117 წელი შესრულდა დღეს უკვე ყველასთვის ცნობილი პოეტის _ მიხა ხელაშვილის დაბადებიდან. მისი სახელი მრავალი ათეული წლის მანძილზე დავიწყებულ-აკრძალული იყო და მხოლოდ დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ შეძლო ქართველმა ერმა, მოეძია, აეხსენებინა და ეღიარებინა ტრაგიკულად გარდაცვლილი, სამშობლოს თავისუფლებისთვის მებრძოლი 25 წლის გმირის _ მიხა ხელაშვილის სახელი და შემოქმედება.

გადაცემაში მიხა ხელაშვილზე, ასევე მისი სახელის პოპულარიზაციისთვის სამომავლო გეგმებზე  საუბრობს პოეტი მიხეილ ღანიშაშვილი.

გადაცემა:საღვთისმეტყველო საუბრები

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო:სამშაბათი_14.00_07.02.2017

გადაცემის წამყვანი: დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჭარაძე

გადაცემაში დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჭარაძე  საუბრობს საღვთისმეტყველო სკოლების მნიშვნელობასა და შინაარსზე, მათ ძირითად პრინციპებზე. იგი ყურადღებას ამახვილებს  დღევანდელი მართლმადიდებლური სამყაროს, როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის ქრისტიანულ  საღვთისმეტყველო  სკოლებში მიმდინარე  მოდერნიზაციის პროცესზე, რაც, ბუნებრივია, ზემოქმედებას ახდენს საქართველოში არსებულ  საღვთისმეტყველო სკოლებზეს.

გადაცემა:მუსიკალური გადაცემა

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო:სამშაბათი_18.20_07.02.2017

გადაცემის წამყვანი: პაპუნა ღვაბერიძე

გადაცემის სტუმარი:გიორგი შავერზაშვილი

მუსიკალური გადაცემის წამყვანი პაპუნა ღვამბერიძე წარმოგვიდგენს კომპოზიტორ გიორგი შავერზაშვილს, რომელიც საუბრობს კლასიკური მუსიკის შესახებ.

 

ოთხშაბათი:

გადაცემა:საღვთისმეტყველო საუბრები

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო:ოთხშაბათი_14.00_08.02.2017

გადაცემის წამყვანი: მღვდელი დავით კონჯარია

მღვდელი დავით კონჯარია გვესაუბრება დიდი მარხვის მოსამზადებელ პერიოდზე, შეგვახსენებს, რომ მართლმადიდებლის ცხონების გზა არი სინანული და განმარტავს სახარების მონაკვეთს მეზვერე ზაექეს შესახებ.

გადაცემა:არტ-გალერეა

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო:ოთხშაბათი_15.30_08.02.2017

გადაცემის წამყვანი: ეკატერინე მახარაშვილი

გადაცემის სტუმარი:გოგიტა ბუგიანიშვილი

გადაცემა არტ-გალერეის სტუმარი გახლდათ ანსამბლ ,,რუსთავის“ სოლისტი გოგიტა ბუგიანიშვილი, რომელმაც გაიხსენა თავისი შემოქმედებითი გზა ბავშვობიდან ანსამბლ ,,რუსთავამდე“. მოგვიყვა, როგორ აღმოაჩინა პატარა ბიჭი ფოლკლორულ ოლიმპიადაზე ბატონმა ვახუშტი კოტეტიშვილმა, როგორ მოხვდა ანსამბლ ,,მართვეში“, როგორ გაიარა ბატონი ანზორ ერქომაიშვილის სკოლა და ჩააბარა კონსერვატორიაში – საგუნდო-სადირიჟოროზე. სტუდენტობიდანვე შეუდგა პედაგოგიურ მოღვაწეობას მისთვის მშობლიურ ,,მართვეში“. შემდეგ მიიწვიეს ანსამბლ ,,რუსთავში“. დღემდე ამ ანსამბლის სოლისტია. პარალელურად სათავეში უდგას ბავშვთა ანსამბლ ,,ჩოხოსნებს“, სადაც პატარებს გალობას და ქართულ ხალხურ სიმღერებს ასწავლის და აყვარებს.

 ხუთშაბათი:

გადაცემა: მსოფლიო ცივილიზაციები

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო:ხუთშაბათი_11.00_09.02.2017

გადაცემის წამყვანი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ბეჟან ჯავახია

გადაცემაში საუბარია ბიზანტიის იმპერატორ ჰერაკლესა და მის მემკვიდრეებზე, სასახლის ინტრიგებზე, არაბთა პირველი გამოჩენის და სამხედრო და სარწმუნოებრივი დაპირისპირების შესახებ.

გადაცემა:საუბარი ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო:ხუთშაბათი_15.30_09.02.2017

გადაცემის წამყვანი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მაკა ჯოხაძე

გადაცემის ავტორი მაკა ჯოხაზე აგრძელებს  საუბარს წიგნზე ,,სქემიღუმენია თამარ მარჯანიშვილი”.

 

გადაცემა:საღვთისმეტყველო საუბრები

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო:ხუთშაბათი_14.00_09.02.2017

გადაცემის წამყვანი:დეკანოზი თეოდორე  გიგნაძე

ეთერში გადის დეკანოზ თეოდორე  გიგნაძის კვირის ქადაგება.

გადაცემა:მრავალფეროვანი საქართველო

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო: ხუთშაბათი_21.20_09.02.2017

გადაცემა გაგვაცნობს საქართველოში მცხოვრებ უმცირესობათა ყოფა–ცხობრებას. მათ ისტორიულ წარსულს, ტრადიციებს, რწმენა–წარმოდგენებს, მათი საქართველოში ჩამოსვლის დროსა და მიზეზს და მათ დღევანდელობას. ეს გადაცემა ეძღვნება საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობას – ბოშებს.

პარასკევი

გადაცემა:საღვთისმეტყველო საუბრები  

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო_პარასკევი_14.00_03.02.2017

გადაცემის წამყვანი:დეკანოზი გიორგი  სხირტლაძე

გადაცემაში მამა გიორგი სხირტლაძე  წმიდა მამათა სიბრძნეზე დაყრდნობით აგრძელებს საუბარს მართლმადიდებელი ქრისტიანისათვის მნიშვნელოვან სულიერ საკითხებზე: ლოცვისა და ლოცვა–კურთხევის შესახებ. წმიდა მამათა მონათხრობით გვაჩვენებს როგორ ცვლის ეს მადლი ადამიანს.

შაბათი:

გადაცემა:ფსიქოლოგი გვირჩევს

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო_შაბათი_10.00_11.02..2017

გადაცემის წამყვანი: ირმა ხურცია

გადაცემის სტუმარი:თამარ ტუხაშვილი

გადცემის თემაა ინკლუზიური განათლების პრინციპები.  როგორ ჩავრთოთ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები სწავლის პროცესში, რატომ არის მნიშვნელოვანი მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია, სოციალიზაცია, განათლების მიღება სკოლებში თანატოლებთან ერთად – ამ   მნიშვნელოვან საკითხზე გესაუბრებათ ინკლუზიური პროფესიული განათლების ექსპერტთა  გუნდის წევრი       თამარ ტუხაშვილი.

გადაცემა:საღვთისმეტყველო საუბრები

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო_შაბათი_14.00_11.02..2017

გადაცემის სტუმარი: დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი

გადაცემაში დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი პასუხობს მსმენელთა შეკითხვებს:რა შეიძლება ადამიანის სულიერ სამყაროში გადაიქცეს კერპად, რა არის  კვეთებულის ლოცვა, ვის შეუძლია ამ ლოცვის შესრულება და ვისთვის არის სასურველი ამ ლოცვაში მონაწილეობა.

გადაცემა:სახარების განმარტება

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო_შაბათი 21.20_11.02.2017

განიმარტება სახარება ლუკასი, თავი 15, მუხლი 11–32, უძღებ შვილზე.

კვირა:

გადაცემა:საღვთისმეტყველო საუბრები

გადაცემის ეთერში გასვლის დრო_კვირა:14.00_12.02.2017

სიონის საკათედრო ტაძრის წინამძღვარი, სასულიერო აკადემიის რექტორი, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე საუბრობს დიდი მარხვის ერთ–ერთი მოსამზადებელი პერიოდის მეზვერისა და ფარისევლის კვირის შესახებ. განმარტავს ამ კვირის სახარებას და მოგვიწოდებს ნუ ვიქნებით მსგავსნი ფარისევლისა და მივემსგავსოთ მონანულ მეზვერეს.

You may also like...

რადიო „ივერია“